Meteen naar de inhoud

Agni: het spijsverteringsvuur

In de Ayurveda staat onze spijsvertering, Agni, aan de basis van onze gezondheid. Agni staat voor ‘vuur’, als een vlam die in ons brandt.

Agni kan transformeren, omzetten. En dat is wat er gebeurt met de spijsvertering. Alles dat we innemen, zoals voedsel, maar ook gedachten, ervaringen, en impulsen uit de omgeving, wordt door Agni omgezet in voedingsstoffen voor onze weefsels. Als we de juiste voeding nemen, in de juiste hoeveelheid èn op het juiste moment draagt dat bij aan onze gezondheid en voorkomt het dat we ziek worden. We kunnen dan ook wel zeggen dat we op dat moment een goed afweersysteem hebben.

Agni kan echter ook uit balans raken, en dat kan spijsverteringsklachten geven zoals buikpijn, verstopping, diarree, zure oprispingen, en/of een opgeblazen gevoel. De spijsverteringskracht kan afnemen, en er kunnen zich afvalstoffen gaan ophopen, omdat niet alles wat er binnenkomt, volledig wordt verteerd. Dit kan de spijsvertering nog verder gaan verstoren. Voedingsstoffen worden niet meer naar de juiste plek getransporteerd, of de weefsels kunnen niet meer goed alle voedingsstoffen opnemen, waardoor ze ondervoed raken en verzwakken. Dit zorgt er ook voor dat het afweersysteem verzwakt. Er wordt dan ook gezegd een verstoorde Agni de oorzaak is voor ziekte.

Hoe houden we onze Agni in balans? Hieronder een paar tips voor het onderhouden van Agni:

 • Eet op vaste tijdstippen en maak van de lunch de belangrijkste maaltijd. Dan is je spijsvertering het hoogst;
 • Eet alleen als je honger hebt;
 • Eet zo vaak mogelijk warm, gekookt, vers voedsel;
 • Combineer de juiste producten in een maaltijd. Lees hier welke voedselcombinaties je beter kunt vermijden;
 • Gebruik Ghee om mee te koken en bakken. Waarom? Lees dat hier;
 • Drink warm water of kruidenthee tussen de maaltijden door en vermijd (ijs)koud water, ook in de zomer;
 • Kook en bak met kruiden die Agni bevorderen, bijvoorbeeld gember, zwarte peper, komijnzaad, venkelzaad, mosterdzaad, en Himalaya zout.

 


 

According to Ayurveda, our digestive system, or Agni, is at the base of our health. Agni means ‘fire’ in Sanskrit, and is like a flame that is burning inside each of us.

Agni can transform. And that is what happens during digestion. Everything we take in, like our food, but also thoughts, experiences, and impulses from our environment, is transformed by Agni in nutrients for our tissues. If we take the right food, in the right amount and at the right time, then it contributes to our health and can prevent that we fall ill. And then our immune system will be optimal.

Agni can also get out of balance, which can give digestive problems like stomach ache, constipation, diarrhoea, acid reflux, and/or bloated feeling. Digestive power can become less, and digestive waste products can stay behind in the digestive tract, creating blockages, and/or body tissues not getting enough nourishment, making them weak and prone to disease. According to Ayurveda, an Agni that is out of balance can be the cause of disease.

How to maintain a balanced Agni? Here are a few tips to maintain a healthy Agni:

 • Eat at the same time, and make your lunch your main meal. Then your Agni is at its most powerful state of the day;
 • Only eat when hungry;
 • Eat your food warm, cooked, and fresh;
 • Make the right combinations when choosing your meal. What to combine and what not? Read it here (in Dutch, English translation will follow);
 • Use Ghee for cooking and baking. Why Read it here (in Dutch, English translation will follow);
 • Drink warm water or herbal teas in between meals and avoid drinking (ice)cold water, also in Summer;
 • Cook and bake with spices that stimulate Agni, like ginger, black pepper, cumin, fennelseed, mustardseed, and Himalaya salt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.