Wat is een Dosha?

De Ayurveda stelt dat we allemaal worden geboren met een constitutie, de Prakriti. Die constitutie bestaat uit een combinatie, een voor iedereen unieke verhouding, van drie Doshas: Vata, Pitta en Kapha. Maar wat is een Dosha?

Het woord “Dosha” komt van het Sanskrit woord “Dushya”, dat letterlijk vertaald kan worden als “fout”. De Doshas zijn verantwoordelijk voor vitale functies en processen, maar bezitten ook het vermogen om onbalans te creëren. In een bepaalde verhouding en met de juiste omgevingsfactoren zorgen de drie Doshas voor balans. Een verandering in deze verhouding creëert een onbalans; de ene Dosha neemt iets toe, waardoor een andere afneemt.

Onbalans kan ontstaan door verschillende factoren, maar het komt vaak neer onze leefstijl en voedingspatroon. We kunnen het ervaren als (lichte) fysieke klachten. Het lichaam geeft een signaal af dat er iets moet gebeuren om de balans te herstellen. Negeren we deze signalen, dan kunnen we ziek worden.

De Vijf Elementen vormen de bouwstoffen van de Doshas. Deze vijf elementen bevinden zich niet alleen in ons lichaam, maar komen overal in de natuur voor. De elementen zijn Ruimte, Lucht, Vuur, Water en Aarde. Bij elke Dosha overheersen andere elementen, waardoor ze hun eigen karakter hebben.

De Vata Dosha wordt gedomineerd door Ruimte en Lucht. De eigenschappen van deze zijn onder andere droog, mobiel en licht. Vata is altijd in beweging en zorgt ervoor dat er transport kan plaatsvinden. Bijvoorbeeld dat voedsel vanaf het moment van inslikken in de darmen terecht komt.

In de Pitta Dosha domineren de elementen Vuur en Water. Pitta coördineert onze lichaamstemperatuur, zodat de spijsvertering optimaal kan functioneren. Het omzetten van het ingenomen voedsel in voedingsstoffen die kunnen worden opgenomen door het lichaam is hier een voorbeeld van.

Kapha heeft als dominante elementen Aarde en Water. Deze elementen zijn zware elementen, waardoor Kapha zorgt voor structuur, aarding. Het water element verzorgt deze aarde. Je zou het kunnen zien als het verzorgen van de aarde, de weefsels, in ons, met het voedsel dat we hebben ingenomen.

Met een leefstijl en eetstijl die past bij onze – unieke – constitutie kunnen we zelf invloed uitoefenen op onze gezondheid.

 

Share Post :

More Posts

Geef een reactie