Meteen naar de inhoud

Ayurvedische zelf-massage | Ayurvedic self massage

NL / EN

Hoeveel aandacht heb jij de laatste tijd echt helemaal aan je Zelf gegeven? 

Omschakelen naar een ander leefritme kan druk, onrustig en stressvol zijn, waardoor we ons zelf misschien wel minder aandacht hebben kunnen gegeven de afgelopen periode. 

Een mooi voorbeeld van liefde en aandacht voor je Zelf is wat mij betreft is een Ayurvedische zelf-massage, Abhyanga. 

Het invetten van het lichaam is in de Ayurveda een belangrijk onderdeel van een Ayurvedische detox, de Pancha Karma (dat kan uit het Sanskrit vertaald wordt als ‘vijf acties’). Een massage met olie kan bovendien de spijsvertering stimuleren, waardoor de afvoer van afvalstoffen wordt bevorderd.

Vooral als je het regelmatig koud hebt, last hebt van droge huid, krakende gewrichten, (spier)pijn, rusteloosheid en/of slecht slapen, kan het masseren van jezelf met warme olie rust en verlichting geven. 

Waarom een zelf massage? 

Olie wordt in de Ayurveda geassocieerd met ‘liefde’. Het smeren van de olie is een liefdevol moment. Door het masseren van de olie kom je goed in contact met je lichaam. En dat kan bijdragen aan een beter gevoel van aarding. 

Hoe? 
 1. Gebruik koudgeperste sesamolie van de natuurvoedingswinkel. Deze olie kan goed intrekken in de huid en heeft een verwarmend effect. Andere soorten olie die je kan gebruiken zijn zoete amandelolie, koudgeperste zonnebloemolie of kokosolie. Je kan ze ook mengen, zodat je een voor jou unieke olie maakt! Experimenteer en ervaar.  
 2. Zorg dat de ruimte waar je bent goed verwarmd is en niet tocht. Leg een (oude) handdoek op de vloer, waar je eventueel olie op kan knoeien. 
 3. Warm de olie op een oliebrander of rechaud en test voorzichtig of het niet te heet is.  
 4. Begin de massage bij je voeten en werk omhoog. 
 5. Maak lange bewegingen over de gehele benen en ronde bewegingen over de knieën en enkels. 
 6. Masseer het heupgebied, de buik en onderrug met beiden handen en maak ronde bewegingen. Begin met de onderbuik zacht te masseren van rechts naar links. Ga daarna door met de heupen, de onderrug en de billen.
 7. Masseer het borstgebied, de oksels en armen. Maak met je linkerhand een lange beweging langs de rechterflank en -arm tot aan de binnenkant van de hand en de vingers. Vervolgens ga je via de bovenkant van de hand, de elleboog terug richting de schouder en schouderblad. Doe hetzelfde aan de andere kant. Vervolgens de schouders, schouderbladen en nek. 
 8. Als laatste kan je je gezicht masseren en de hoofdhuid.
 9. Wacht 5-15 minuten tot de olie is ingetrokken (of doe de massage ’s avonds voordat je naar bed gaat en ga slapen met de olie, maar dit kan vlekken geven op je beddengoed).
 10. Spoel de olie af met een warme douche. 

Je kan de zelf-massage een paar keer per week tot dagelijks doen. 


EN

How much time did you give your Self lately? 

Adapting to another life rhythm can be intense and stressful, and may have lead to forgetting to take care of our selves over the last period.  

A beautiful example to give you self a bit of self love and self care is in my opinion an Ayurvedic self massage, Abhyanga. 

Anointing the body is an important part of the Ayurvedic detox, the Pancha Karma (which stands for ‘five actions’ in Sanskrit). An oil massage can also boost the digestive system, stimulating the elimination of toxins. 

Also, if you have dry, rough skin, cracking and popping joints, (muscle) pain, if you are cold easily (even though you’re wearing multiple layers), are having sleeping problems or feel restless, then massaging yourself regularly can give some grounding and relief. 

Why do a self massage? 

It is a great moment to really take time for yourself. In Ayurveda, oil is associated with ‘love’. Massaging the body with oil is a lovingly moment. Massaging your self with warm oil makes you really connect with your body. And that can help you ground better.  

How to do a self massage? 
 1. Use cold pressed organic sesame oil, which you can buy at your local organic store. Sesame oil has warming qualities and is easily absorbed through the skin. Other types of oil that you can use are sweet almond oil, cold pressed sunflower oil or coconut oil. Cold pressed sunflower oil and coconut oil are suitable in Summer or in hot regions. Or you can mix them together to create your own oil. Experiment and create your own unique experience. 
 2. Make sure the room where you are doing the self massage is warm and not airy. Use an old towel to lay on the floor, in case you spill some oil. 
 3. Warm the oil and test whether it’s not too hot. 
 4. Start massaging your feet, legs and work upwards to your hips. 
 5. Make long strokes over the entire leg and circular movements over the knees and ankles. 
 6. Use both hands to make circular movements over the pelvic area, the belly and lower back. 
 7. Massage the area around the breast, sides of the rib cage, arm pit and entire inner arm. Make a long stroke from the top of your hip, up to the arm pit, the inner arm, down to the inside of the hand and fingers. Do this on both sides. 
 8. Massage the outside of the hand, arm, up to the shoulders, neck and shoulder blades. Use your left hand to do the right side, and your right hand to do your left side. 
 9. Continue to massage the face and scalp.
 10. Wait 5-15 minutes until the oil has been absorbed by the skin. You can also massage yourself in the evening before going to bed and sleep with the oil. This can give stains on your bedding though.
 11. Take a warm shower or bath to wash off the remaining oil. 

You can do the self massage a few times a week or every day. 

 

Photo credit: unknown (let me know if you know!)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.